Médaille

Médaille du Mérite wallon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruban de revers de la médaille du Mérite wallon Ruban de revers de la médaille du Mérite wallon

Insigne de boutonnière de la médaille du Mérite wallon Insigne de boutonnière de la médaille du Mérite wallon